LIÊN KẾT WEB

LỊCH

Tài nguyên dạy học

CHÙA MỘT CỘT

BẠN THÂN

ĐÀM VĨNH HƯNG

ĐỌC BÁO

Chào mừng quý vị đến với website của Phan Phước Nguyên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sinh 12CB-BAI 20

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ppn
Người gửi: Phan Phước Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:14' 09-12-2012
Dung lượng: 8.8 MB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người

A. các tế bào xôma tự do được tách ra từ mô sinh dưỡng
B. các tế bào đã được xử lí làm tan màng sinh chất
C. các tế bào đã được xử lí làm tan thành tế bào
D. các tế bào khác loài đã hoà nhập để trở thành tế bào lai
Câu 1: Trong kĩ thuật lai tế bào, các tế bào trần là:
KIỂM TRA BÀI CŨ

A. tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống
B. làm tăng khả năng sinh sản của cá thể
C. làm tăng năng suất vật nuôi, cây trồng
D. Cả a, b, c
Câu 2: Mục đích của việc gây đột biến ở vật nuôi và cây trồng là:
Đáp án:
Cách tiến hành lai tế bào sinh dưỡng :
- Loại bỏ thành tế bào của các loài muốn dung hợp.
- Cho tế bào trần của các loài vào môi trường đặc biệt để chúng dung hợp với nhau.
- Nuôi cấy tế bào lai trong môi trường đặc biệt để chúng phát triển thành cây lai khác loài.
Câu 3: Nêu cách tiến hành lai tế bào sinh dưỡng (dung hợp TB trần)?
Câu 4: Nêu quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến
xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến
chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn
tạo dòng thuần chủng
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
GV: Phan Phước Nguyên
I. Công nghệ gen
1. Khái niệm công nghệ gen
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
Em hãy cho biết:
Công nghệ gen là gì?

Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
1. Khái niệm công nghệ gen
- Công nghệ gen là qui trình tạo ra những tế bào
hoặc sinh vật có gen bị biến đổi hoặc có thêm gen
mới
- Kỹ thuật tạo ADN tái tổ hợp để chuyển gen từ tế
bào này sang tế bào khác đóng vai trò trung tâm
của công nghệ gen
2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
Tạo ADN tái tổ hợp
Chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận
Phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp
Gắn đoạn gen bị cắt vào plasmit
nhờ enzim nối Ligaza
ADN tái tổ hợp
Gen cần chuyển
Thể truyền
(Plasmit)
Enzim cắt
Restrictaza
Sơ đồ chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác
Để tạo ADN tái tổ hợp cần có những nguyên liệu gì?
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
1. Khái niệm công nghệ gen
2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
* Nguyên liệu:
+ Thể truyền (Vectơ): Là một phân tử ADN đặc biệt (có thể là các plasmit hoặc virut hoặc NST nhân tạo )
+ Enzim cắt giới hạn (restrictaza) và enzim nối (ligaza)
a. Tạo ADN tái tổ hợp
+ Gen cần chuyển.
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
1. Khái niệm công nghệ gen
2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
a. Tạo ADN tái tổ hợp
Khái niệm: ADN tái tổ hợp là phân tử ADN có sự kết hợp giữa gen cần chuyển và thể truyền.
* Cách tiến hành tạo ADN tái tổ hợp
- Tách chiết thể truyền và gen cần chuyển ra khỏi tế bào.
- Dùng enzim cắt restrictaza để cắt ADN của thể truyền và gen cần chuyển tạo ra loại “đầu dính”.
- Dùng enzim nối ligaza để gắn chúng lại thành ADN tái tổ hợp
Tạo ADN tái tổ hợp
Chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận
Phân lập dòng tế bào chứa AND tái tổ hợp
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
1. Khái niệm công nghệ gen
2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
a. Tạo ADN tái tổ hợp
b. Chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận
Chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận
Chuyển đến tế bào nhận
ADN của tế bào nhận
ADN Plasmit
tái tổ hợp
dạng vòng
Tế bào nhận gen cần chuyển
Em hãy cho biết có những biện pháp nào để đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận?
Một số biện pháp đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
1. Khái niệm công nghệ gen
2. Các bước cần tiến hành trong kỹ thuật chuyển gen
a. Tạo ADN tái tổ hợp
b. Chuyển AND tái tổ hợp vào tế bào nhận
Sử dụng dung dịch CaCl2, xung điện cao áp để đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận.
Chọn thể truyền có gen đánh dấu. Bằng các kĩ thuật nhất định ta có thể nhận biết được sản phẩm gen đánh dấu.
c. Phân lập dòng tế bào mang ADN tái tổ hợp
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen
1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen
Thế nào là sinh vật biến đổi gen?
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen
1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen
Là những sinh vật mà hệ gen của nó đã được con người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích của mình
Cách làm biến đổi hệ gen của sinh vật:
- Đưa một gen lạ vào hệ gen
- Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen
- Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen
Bài 20: TẠO GIỐNG NHỜ CÔNG NGHỆ GEN
I. Công nghệ gen
II. Ứng dụng công nghệ gen trong tạo giống biến đổi gen
1. Khái niệm sinh vật biến đổi gen
2. Một số thành tựu tạo giống biến đổi gen
+ Chuyển gen prôtêin người vào cừu.
+ Chuyển gen hoocmôn sinh trưởng của chuột
b. Tạo giống cây trồng biến đổi gen
a. Tạo động vật chuyển gen
+ Chuyển gen kháng sâu hại từ VK vào Cây bông
+ Tạo giống lúa gạo vàng
- E.coli tổng hợp prôtêin của người.
- Vi khuẩn mang gen insulin của người, mang gen phân giải dầu loang , rác thải,…
c. Tạo dòng vi sinh vật biến đổi gen
Gắn đoạn gen bị cắt vào plasmit
nhờ enzim nối Ligaza
ADN tái tổ hợp
Gen cần chuyển
Thể truyền
(Plasmit)
Enzim cắt
Restrictaza
Sơ đồ chuyển gen từ tế bào này sang tế bào khác
ADN của tế bào nhận
ADN Plasmit
tái tổ hợp
dạng vòng
Tế bào nhận gen cần chuyển
Câu 1: Khâu nào là khâu cuối cùng trong quá trình kĩ thuật cấy gen bằng plasmit:
A. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận
B. Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách plasmit khỏi tế bào
C. Nối ADN của tế bào cho vào plasmit
D. Tạo ADN tái tổ hợp
Câu 2: ADN tái tổ hợp được tạo ra do:

A. Chuyển đoạn tương hỗ giữa các cặp NST tương đồng
B. Lặp đoạn NST ở những vị trí xác định
C. Kết hợp đoạn ADN của tế bào với ADN của thể truyền ở những điểm xác định
D. Chèn 1 đoạn ADN này vào 1 phân tử ADN khác cùng ở trong nhân tế bào ở 1 vị trí xác định
Câu 3:Trong kĩ thuật chuyển gen, enzym nào được sử dụng để nối các đoạn ADN của tế bào cho vào ADN của plasmit?

A. Polymeraza
B. Tirozinaza
C. Restrictaza
D. Ligaza
Câu 4: Trong kĩ thuật chuyển gen trước khi đưa vào tế bào nhận các thao tác được thực hiện theo trình tự sau:

A. Tách ADN  cắt phân tử ADN  nối ADN cho và nhận
B. Cắt phân tử ADN  nối ADN cho và nhận  tách ADN
C. Cắt phân tử ADN  tách ADN  nối ADN cho và nhận
D. Nối ADN cho và nhận  cắt phân tử ADN  tách ADN
Câu 5: Plasmit là gì?

A. 1 bào quan có mặt trong tế bào chất của tế bào
B. 1 cấu trúc di truyền trong ti thể và lạp thể
C. 1 phân tử ADN có khả năng tự nhân đôi độc lập
D. 1 cấu trúc di truyền có mặt trong tế bào chất của vi khuẩn
 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN BÌNH MINH BÌNH KHẼ GỌI
CHO TA NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Với tôi hạnh phúc là mỗi ngày đi qua được nhìn người thân sống khỏe mạnh