LIÊN KẾT WEB

LỊCH

Tài nguyên dạy học

CHÙA MỘT CỘT

BẠN THÂN

ĐÀM VĨNH HƯNG

ĐỌC BÁO

Chào mừng quý vị đến với website của Phan Phước Nguyên

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

bai 42-sinh 11 chuan

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ppn
Người gửi: Phan Phước Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:34' 12-10-2012
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 5
Số lượt thích: 0 người
SINH SẢN HỮU TÍNH
Ở THỰC VẬT
BÀI 42
TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2
GV: PHAN PHƯỚC NGUYÊN
Giao tử đực (n)
Giao tử cái (n)
Hợp tử (2n)
Cá thể mới
Ví dụ :
1. Lá thuốc bỏng  cây thuốc bỏng
2. Củ khoai  cây khoai
3. Hạt ngô  cây ngô
4. Ngọn mía  cây mía

Gt đực (n) + gt cái (n)  hợp tử (2n)
I- Khái niệm
Thụ tinh
Cá thể mới
Thụ tinh
I- Khái niệm
* Đặc điểm của SSHT:
+ Có giảm phân tạo gt đực với gt cái.
+ Có thụ tinh tạo hợp tử
+ Có tái tổ hợp bộ gen
* Ưu điểm SSHT so với SSVT:
+ Tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau
+ Tạo sự đa dạng di truyền
Cây dừa cạn
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa:
1- Cấu tạo của hoa:
Bao phấn
Đầu nhụy
Bầu nhụy
Đài hoa
Noãn
Tràng hoa
3
2
1
6
5
4
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1- Cấu tạo của hoa:
Hoa gồm các thành phần chính:
đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy
2- Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi:
 Sự Phát triển của hạt phấn
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1- Cấu tạo của hoa:
3- Thụ phấn và thụ tinh:
- Khái niệm:……..
Hình thức thụ phấn:…….
- Tác nhân thụ phấn:……
a- Thụ phấn:
2- Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
ong
Hạt phấn
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1- Cấu tạo của hoa:
3- Thụ phấn và thụ tinh:
- Khái niệm:……..
Có 2 hình thức thụ phấn:…….
- Tác nhân thụ phấn:……
a- Thụ phấn:
2- Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1- Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
2- Thụ phấn và thụ tinh:
a- Thụ phấn:
b- Thụ tinh:
Hợp tử(2n)
Nội nhũ(3n)
Vì sao ở thực vật có hoa gọi là thụ tinh kép?
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1- Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
2- Thụ phấn và thụ tinh:
a- Thụ phấn:
b- Thụ tinh:
Ống phấn đến noãn, qua lỗ noãn đến túi phôi và g/phóng ra 2 gt đực
Cả 2 gt đực cùng tham gia vào quá trình thụ tinh gọi là thụ tinh kép (chỉ có ở TV hạt kín).
+ Gt đực thứ nhất + tế bào trứng  hợp tử (2n)
+ Gt đực thứ hai + nhân nhân cực  Nội nhũ (3n), cung cấp dinh dưỡng cho phôi.
 Thụ tinh kép:
I- Khái niệm
II- Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa
1- Cấu tạo của hoa:
3- Thụ phấn và thụ tinh:
a- Thụ phấn:
2- Sự hình thành hạt phấn và túi phôi:
b- Thụ tinh:
4- Quá trình hình thành hạt, quả:
 Sự tạo quả và kết hạt
- Hình thành hạt: Noãn đã thụ tinh phát triển thành hạt.
- Hình thành quả: Quả do bầu nhuỵ phát triển thành.
? Khi quả chín có những biến đổi gì?
Diệp lục giảm, carôtenôit được tổng hợp.
Có sự tạo thành các hợp chất thơm.
Axit hữu cơ giảm, fructôzơ, saccarôzơ t.hợp.
Pectat canxi bị p.huỷ  tế bào quả mềm ra.
 Biến đổi khi quả chín
 Phân biệt giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
?
?
?
?
Câu 1: Trứng được thụ tinh ở:
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
A. bao phấn
B. đầu nhụy
C. ống phấn
D. túi phôi
Câu 2: Quả đơn tính là quả được tạo ra do:
A. Không có sự thụ tinh
B. Không có sự thụ phấn
C. Xảy ra sự thụ phấn nhưng không qua thụ tinh
D. Xảy ra sự thụ phấn dẫn đến thụ tinh
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 3: Giao tử đực được tạo ra từ:
A. Tế bào mẹ hạt phấn
B. Tế bào sinh sản
C. Nhân tế bào sinh dưỡng
D. Bao phấn
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 4: Ở thực vật hạt kín thụ tinh là:
A. Quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy
B. Sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào trứng trong túi phôi để hình thành nên hợp tử
C. Sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tế bào đối cực
D. Sự hợp nhất của nhân tế bào sinh sản với nhân của tế bào trứng
TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Đúng rồi
CONGRATULATIONS
1
2
3
4
Sai rồi
1
2
3
4
HẾT
 
Gửi ý kiến

CẢM ƠN BÌNH MINH BÌNH KHẼ GỌI
CHO TA NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG

Với tôi hạnh phúc là mỗi ngày đi qua được nhìn người thân sống khỏe mạnh